יום עיון: החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה

במלאת שנתיים לכניסתו לתוקף של החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה, ניתן לדבר במונחים של מהפכה ממש.
שימו לב- בשנת 2013 נשלחו למעסיקים במשק למעלה מ- 3100 התראות מנהליות בהיקף כספי של למעלה מ- 200 מיליון ש"ח. באותה שנה, הוטלו על מעסיקים 217 עיצומים כספיים בסכום של כ- 16 מיליון ש"ח! על פי דיווחי משרד הכלכלה, הקצב בשנת 2014 כפול!

נתכנס ליום עיון מרוכז, בו: 

  • נסקור ונזכיר את הוראות החוק והמנגנונים הקבועים בו.
  • נעמוד על מטרות החוק, מדיניות משרד הכלכלה (תמ"ת) והאופן בו מיושם החוק בפועל.
  • נפרט את ההיבטים של אחריות אישית של נושאי משרה, הקבועים בחוק.
  • בצד הפרקטי – נדגיש את התחומים בהם מדיניות משרד הכלכלה הינה של גישה מחמירה במיוחד, דהיינו עיצומים ללא התראה ואף הליכים פליליים – הלנת שכר, ניכויים משכר, עבודת נשים ונוער.
  • ועוד בצד הפרקטי וככל הזמן יותיר, נדון בנושאים עליהם יש לתת את הדעת – שעות עבודה, פנסיה, תלושי שכר, חופשות ועוד.

את יום העיון יעביר עו"ד עודד ערמוני, בעל משרד עורכי דין העוסק בדיני עבודה.

לפרטים נוספים : michal@hrs.co.il