סדנת ניהול ישיבות ודיונים

ישיבות ודיונים מהווים כלי משמעותי מאוד ללמידה ארגונית, קבלת החלטות ואף כלי ניהולי ומנהיגותי ייחודי. מדובר בכלי שבפוטנציאל אמור לייצר ערך גבוה מאוד לארגון. אולם בפועל, ישיבות ודיונים מייצרים לעיתים קרובות "בזבוז" ולא ערך והם נתפסים כגוזלי זמן, מתסכלים ואף מיותרים.

יעדי הסדנה: 

  • הבנת הקשר שבין תרבות ארגונית וסגנון ניהולי / מנהיגותי לניהול הדיון.
  • הטמעת הדיון ככלי ניהולי מרכזי המשמש כמנוע לצמיחת הארגון.
  • הקניית כלים ומיומנויות לניהול דיונים אפקטיביים וליצירת ערך לארגון.
  • למידה והבנה של תהליך ניהול הדיון על כל שלביו השוני.

לפרטים נוספים : 03-9475088 | michal@hrs.co.il